FRIVILLIG

Frivillige i MHF

Måløy Havfiskefestival blir drevet 100% på dugnad, slik har det vært siden starten. Arrangementet har blitt større for hvert år som har gått og vi trenger stadig flere frivillige.

Heldigvis har vi etter hvert mange med på laget. Likevel trenger vi akkurat deg!
Vi er på jakt etter folk både før og under festivalen, til både små og store oppgaver. Vi setter opp vaktlister på både kjøkken, rigging, innveiing og barneaktiviteter – så her er det mulig å være med å bestemme selv hvor og når man vil hjelpe. Har du mulighet til å ta på deg en vakt eller to så håper vi du tar kontakt, enten på facebook, eller direkte til:

Ann Kristin Bøen
Mobil: 95 17 14 52
post@havfiskefestival.no