Dagens ansikt: Tone Holvik-Eriksen

 

 

Hva er din rolle under Måløy Havfiskefestival? 
Min rolle i festivalen er som primus motor og prosjektleder. Det er jeg som har fått ansvaret med å blant annet innhente sponsormidler, ta meg markedsføring og mediestrategi, koordinere gruppene med frivillige, utvikle programmet og mye mer. Ellers gjør jeg det jeg kan best, som er å ha mange baller i lufta og tenke kreativt og innovativt gjennom hele prosessen.

Hva er det beste med festivalen?
Jeg synes det beste med festivalen er at vår fantastiske kystkultur får tre frem i lyset og skinne. For meg er det kjempeviktig at spesielt barn og unge får oppleve dette, og bli minnet på hvor de kommer fra. Måløy er jo en øy som er rik på kultur og historie, men denne nedarvede skatten renner sakte ut i sanden dersom den ikke holdes ved live.

Hva gleder du deg mest til?
Som prosjektleder gleder jeg meg mest til å lene meg tilbake etter at festivalen er gjennomført og bare kjenne at den ble en supersuksess og at ting gikk på skinner. Etter fjorårets EM kjører vi naturlig nok et mindre opplegg, men jeg tror og håper på at det ikke vil gjøre festivalen mindre fantastisk av den grunn. I år blir den mer som den var de første årene, altså en to-dagers folkefest med masser av kjekke aktiviteter i «god gammaldags havfiskefestival-ånd». Det tror jeg blir kjempekoselig. Dessuten må jeg bare si at jeg gleder meg skikkelig mye til vårt Hovedband Rawdhouse. Har skikkelig troa på at de kommer til å lage topp stemning i Rorbua på lørdagen!

Hvis du kunne ha fått et ønske oppfylt for fremtiden til Måløy Havfiskefestival, hva skulle det ha vært?
Mitt ønske for festivalens fremtid er selvfølgelig at den vil fortsette og utvikle seg år for år frem mot nytt EM i 2022. Men også videre etter det. Jeg brenner for at Måløy som turistdestinasjon skal bli satt på kartet for alvor, og jeg tror havfiske som sport har et stort potensiale som bidragsyter til det helhetlige målet om Måløy som Norges «nye» turistperle.